Bilgisayar Ağları Final Sınavı – 2008

Soru 1: CSMA/CD metodunda bir pencerenin alınması ve iletilmesi işlemlerinin şemasını çiziniz.

Soru 2: ISDN arabirimlerini kanallarına göre sınıflandırınız ve açıklayınız.

Soru 3: Selective Repeat ve Go-Back-N ile ilgili idi. Bit hata oranı verilmişti. K=7 ve K=127 için sonuçlar istendi.

Soru 4: Distance vektör ile Link State karşılaştırınız.

Soru 5: Link State ve Distance vektörün kullandığı metric hesabı için kriterleri yazınız.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *