Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları

Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları

Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları

Giriş

Bu yazımda Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm başkanımız Prof. Dr. Derviş KARABOĞA’nın yapay zeka optimizasyon algoritmaları alanında yazmış olduğu bir kitabın detaylarını vermeye çalışacağım. Vereceğim detaylar kitabın içerisinden olacaktır. Ayrıca nereden satın alabileceğinizi de belirteceğim.

Index

 • Teknik Bilgiler
 • Genel Konular
 • Önsöz
 • İçindekiler
 • Sonsöz
 • Arka Kapak
 • Temin Edilebilecek Yerler

Teknik Bilgiler

 • Yayın No: 38
 • Yayın Adı: Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları
 • Yazar Adı: DERVİŞ KARABOĞA
 • Basım Tarihi: 1. Baskı – Mayıs 2004
 • Sayfa Tasarımı: Züleyha Korkmaz
 • Kapak Tasarımı: Mehtap Bayraktar Yürümez
 • Baskı ve Cilt: Nobel Basımevi
 • ISBN: 975-6574-37-2

Genel Konular

 • Tabu Araştırma
 • Isıl İşlem
 • Genetik
 • Karınca Koloni
 • Bağışıklık Algoritmaları
 • Diferansiyel Gelişim Algoritmaları

Önsöz

Varlıkların kendilerinde cereyan eden olayları ve varlıklar arasındaki ilişkileri inceleyerek anlamak ve bunları bilgi formuna dökmek kimya, biyoloji, fizik ve astronomi gibi temel bilim dallarının konusudur. Bu bilim dalları tarafından elde edilen bilgilerden faydalanarak, isteklerimize uygun şekilde görev yapacak varlıkların (ürünlerin başka bir deyişle sistemlerin) tasarlanması ve gerçekleştirilmesi ise mühendislik bilim dallarının görevidir.

Devam edecek…

içindekiler

 1. GİRİŞ
  1. Temel Kavramlar ve Tanımlar
  2. Optimizasyon Problemlerinin Sınıflandırılması
  3. Optimizasyon Metodlarının Sınıflandırılması
  4. Sezgisel Algoritmalar
   1. Sezgisel algoritmalara gerek duyulmasının sebepleri
   2. Sezgisel algoritmaların değerlendirilmesi için kriterler
  5. Bölgesel Araştırma İniş Metodları
  6. Kaynaklar
 2. ISIL İŞLEM ALGORİTMASI
  1. Doğal Isıl İşlem
   1. Temel prensipler
   2. Isıl işlem yöntemleri
   3. Metallerin ideal yapısı
   4. Metallerin gerçek yapısı
   5. Faz dönüşümleri
  2. Yapay Isıl İşlem Algoritması
  3. Probleme Özel Seçenekler
  4. Algoritmanın Kendisine Ait Genel Seçenekler
   1. Teorik soğutma tarifeleri
   2. Basit soğutma stratejileri
    1. Basamak tipli sıcaklık düşürme stratejisi
    2. Sürekli sıcaklık düşürme stratejileri
    3. Monoton olmayan sıcaklık azaltma stratejileri
   3. Isıl işlem algoritmasının temel adımları
  5. Dizi Elemanlarının Genliklerini Belirlemek Suretiyle İstanilen Açılarda Sıfırlara Sahip Lineer Dizi Tasarımı
   1. Formülasyon
   2. Nümerik sonuçlar
  6. Kaynaklar
 3. TABU ARAŞTIRMA ALGORİTMASI
  1. Giriş
  2. Tabu Araştırma Hafızası
  3. Yakınlık Tabanlı Hafıza Fonksiyonu
  4. Sıklık Tabanlı Hafıza Fonksiyonu
  5. Tabu Araştırma Stratejileri
   1. Yasaklama stratejisi
   2. Aspirasyon kriteri ve Tabu sınırlama
   3. Orta ve uzun dönem öğrenme stratejileri
   4. Serbest bırakma stratejisi
   5. Kısa dönem hafıza stratejisi
  6. Tabu Araştırma Algoritması Kullanılarak Baraj Göl Kotu Kontrolü İçin Bulanık mantık Denetleyici Tasarımı
   1. Baraj göl kotunun Bulanık Mantık Denetleyici (BMD) kullanılarak kontrolü
   2. Üyelik fonksiyonlarının optimizasyonu
   3. Tabu araştırmanın kontrol parametreleri ve Maliyet fonksiyonu
   4. Tabu araştırmaya dayalı yöntemin klasik yöntemlerle karşılaştırılması
  7. Kaynaklar
 4. GENETİK ALGORİTMA
  1. Evrimsel Hesaplama
  2. Genetik Algoritma
   1. Basit bir genetik algoritmanın yapısı
    1. Temsil (gösterim) mekanizması
    2. Başlangıç popülasyonunun oluşturulması
    3. Uygunluk veya kalite (nitelik) değerlendirilmesi
    4. Genetik operatörler
    5. Tekrar üreme operatörü
    6. Çaprazlama operatörü
    7. Mutasyon operatörü
    8. Yaygın olarak kullanılan diğer operatörler
    9. Kontrol parametreleri
   2. Şema (Schema) Teoremi
   3. Standart genetik algoritma ve diğer modeller
   4. Genetik algoritma uygulamaları
   5. Kontrol parametreleri ile ilgili çalışmalar
   6. Mutasyon oranlarını adaptif olarak değiştirmek için stratejiler
  3. Genetik Algoritma Kullanılarak Ders Programının Optimum Olarak Düzenlenmesi
   1. Genetik algoritmanın probleme uygulanması
    1. Kromozom yapısı
    2. Seçme operatörü
    3. çaprazlama operatörü
    4. Mutasyon operatörü
    5. Değerlendirme fonksiyonun yapısı
   2. Sonuçlar
  4. Kaynaklar
 5. KARINCA KOLONİ ALGORİTMASI
  1. Gerçek Karınca Kolonisinin Davranışı
  2. Karınca Koloni Algoritması (Ant Colony Algorithm – ACA)
  3. Karınca Yoğunluk ve Karınca Miktar Algoritmaları
  4. Karınca Çevrim Algoritması
  5. Nümerik Problemler İçin Karınca Koloni Algoritmaları
  6. Karınca Koloni Algoritması Kullanılarak Sayısal Filtre Tasarımı
   1. Sayısal filtrelerde kuvantalama hataları
   2. Filtre katsayılarının kuvantalanması
   3. Sabit noktalı sayılar
   4. Çözümlerin dizi formunda gösterimi
   5. Çözümlerin kalite değerlerinin belirlenmesi
  7. Kaynaklar
 6. YAPAY BAĞIŞIKLIK ALGORİTMASI
  1. Giriş
  2. Bağışıklık Sisteminin Anatomisi
   1. Lenfoit organlar ve temel fonksiyonları
   2. Bağışıklık hücreleri
  3. Bağışıklık Sisteminin Vücudu Koruması
   1. Bağışıklık sisteminin birinci ve ikinci cevapları
   2. Antikor (Antibody) molekülü
   3. Immunolojik öz/yabancı (sef/nonself) ayırımı
   4. Klonal seçme prensibi
   5. Somatik hipermutasyon
   6. Bağışıklık ağı (network) teorisi
  4. Klonal Seçme (Clonal Selection – CS) Algoritması
  5. Bağışıklık Ağı ve Sinirsel Ağın Karşılaştırılması
  6. Bağışıklık Algoritması Kullanarak Nümerik Fonksiyon Optimizasyonu
   1. Kullanılan bağışıklık algoritmasının temel adımları
   2. Benzetişim neticeleri
  7. Kaynaklar
 7. DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI
  1. Giriş
  2. Algoritmanın Temel Adımları
   1. Kodlama
   2. Popülasyon yapısı ve parametre sınırları
   3. Mutasyon
   4. Seleksiyon
   5. Rekombinasyon
  3. Diferansiyel Gelişim Algoritmasıyla Genetik Algoritmaların Karşılaştırılması
  4. Sayısal Filtre Tasarımı
   1. Sonlu darbe cevaplı sayısal filtreler
   2. Filtre tasarımında kullanılabilecek hata fonksiyonları
   3. Benzetim sonuçları
  5. Kaynaklar
 8. SONSÖZ
 9. DİZİN

Sonsöz

Kitap içerisinde optimizasyonla ilgili temel kavramlar tanıtıldıktan ve klasik optimizasyon algoritmalarının ana prensipleri kısaca anlatıldıktan sonra, sezgisel algoritmalara niçin ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak popüler altı tane yapay zeka optimizasyon algoritmasının standart yapıları tanıtılmıştır. Ayrıca her algoritmaya ilişkin bir uygulama sunulmuştur.

Devam edecek…

Arka Kapak

Bu kitap, yapay zeka optimizasyon algoritmaları olarakadlandırılan tabu araştırma, yapay ısıl işlem, karınca koloni ve yapay bağışıklık algoritmalarını kapsamaktadır.

Devam edecek…

Temin Edilebilecek Yerler

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *